Skip to main content

תלונה על גירוש יהודים מבתיהם בבני מלאל

תאריך:

08.03.1943

מיקום:

בני מלאל, קזבלנקה

אישיות:

סיר אחמד בן בוג'מה (פאשה), קאזס-בן עטר הלן

Keyword:

אזרח, אנטישמיות, אספקה, ביזת רכוש יהודי, גירוש, הסתה, יהודים, מאסר, מקווה, עוני, תעמולה

Organization:

אני בכל מקום (עיתון)

תיאור

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. Archives Benazaraf, Yad Ben-Zvi, Jerusalem. מיכל 2, תיק 10, מס' 74-78.
המסמך נכתב בתאריך 3.8.1943 בקזבלנקה ע"י עו"ד קאזס והוא תלונה של יהודי בני מלאל נגד גירושים מבתיהם. מצורפת למכתב רשימה מפורטת של שמות היהודים שגורשו ללא משפט.

דילוג לתוכן