Skip to main content

קבלת תרומה עבור יהודי אזמור

תאריך:

07.12.1944

מיקום:

אזמור

אישיות:

בן אזראף רפאל

Keyword:

אזרח, אזרחות, אספקה, מוסד צדקה

Organization:

אני בכל מקום (עיתון)

תיאור

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. Archives Benazaraf, Yad Ben-Zvi, Jerusalem. מיכל 2, תיק 10, מס' 44-45.
מכתב תודה וקבלת מתאריך 12.7.1944, אזמור, עבור תרומה כספית מרפאל בן אזראף לקהילת באזמור.

דילוג לתוכן