Skip to main content

יהדות לוב בשנת 1951

מיקום:

טריפולי, טריפוליטניה, ישראל, פזאן, קירנאיקה

אישיות:

קהינה

Keyword:

הקהילה היהודית, חינוך, עלייה

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

תיאור

American Jewish Year Book  עמודים 386 – 385 . המסמך סוקר את יהדות לוב בשנת 1951. יש סקירה על הגידול הדמוגרפי, על החינוך היהודי והפעילות התרבותית בשרידי הקהילה בטריפולי ועל העלייה לישראל.

דילוג לתוכן