Skip to main content

יומן המלחמה של מ.האוזר: חוויות עם יהודי לוב

מיקום:

בנגאזי, קהיר, קירנאיקה

אישיות:

שרת משה

Keyword:

אזרח

Organization:

הארמייה השמינית (צבא בריטניה), הסוכנות היהודית

תיאור

יומנו של מ. האוזר, חייל יהודי שהתנדב לשרת בצבא הבריטי והוצב בצפון אפריקה. 
ביומנו הוא מתאר חוויות מן המלחמה וכן מפגשים עם הקהילות היהודיות לאחר שחרורן משלטון הגרמנים. 
הוא מתאר את גורלן של הקהילות, המפגש איתם ואת בתי הספר שהוקמו ע"י חיילים יהודים ששירתו בצפון אפריקה. 

ניתן לעיין במסמך במרכז התיעוד בתיאום מראש:[email protected]
 

דילוג לתוכן