Skip to main content

מכתבים מצפון אפריקה לארץ ישראל

תאריך:

02.04.1941

מיקום:

16702

Organization:

הצבא הבריטי

תיאור

שיר, כתבה עיתונאית ומכתב הביתה מהחייל משה כהן, ששירת בצפון אפריקה

קובץ 1: מכתב שכתב מהצבא
קובץ 2: תמונה
קובץ 3: שיר לאמי שנותרה
קובץ 4: פרסום מכתב ממשה כהן בעיתון "דבר הפעולת"  29.3.1941 (פורסם לאחר מותו)
מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה  S-2099

דילוג לתוכן