חיילי פלוגת מכבי מתפללים לפני צאתם לקרב מול האויב הנאצי