Skip to main content

החרם נגד עסקים ברברים בקונסטנטין (אלג’יריה): מצב היחסים בין הסוחרים המוסלמים, היהודים והברברים בעיר הבירה אלג’יר

التأريخ:

08.12.1936

Location:

אלג'יר, קונסטנטין

Keyword:

Indigenous, ברברים, חרם, יהודים, מוסלמים, מושל הכללי של אלג'יריה, משטרה, עולמה, עיתון, פריפקט (מוֹשֵׁל מָחוֹז), קולוניאליזם, תעמולה

Organization:

המינהל לענייני ילידים, נציבות מחוז

الوصف

ארכיון אקס-אן-פרובאנס, תיק 9H36, עמ' 0121-0120, מכון בן-צבי.
אלג'יר (אלג'יריה), 12.08.1936 : דו"ח מאת מושל מחוז אלג'יר, מישל, למושל הכללי של אלג'יריה.
על רקע החרם המוסלמי נגד חנויות ברבריות בקונסטנטין: אין מתח בין הסוחרים בעיר אלג'יר.
ניתן לצפות בפריט במרכז התיעוד בתיאום מראש.      

 
 

Skip to content